Протокол № 4 наради Міністра закордонних справ УД Д. Дорошенка з представниками Криму з питання про взаємовідносини Криму та України. 12 жовтня 1918 р.

Протокол № 4 наради Міністра закордонних справ УД Д. Дорошенка з представниками Криму з питання про взаємовідносини Криму та України. 12 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 2. Спр. 38. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту