Протокол № 3 наради Голови Ради Міністрів УД Ф. Лизогуба з представниками Кримського уряду з питання про взаємовідносини Криму та України. 10 жовтня 1918 р.

Протокол № 3 наради Голови Ради Міністрів УД Ф. Лизогуба з представниками Кримського уряду з питання про взаємовідносини Криму та України. 10 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3808. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 51

Leave a Comment

Перейти до вмісту