Протокол № 76-а засідання Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки дванадцятого скликання. 20 серпня 1991 р.

Протокол № 76-а засідання Президії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки дванадцятого скликання. 20 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4703. Арк. 16

Leave a Comment

Перейти до вмісту