Положення про підвищення в рангах старшин та козаків Армії Української Народної Республіки (в порядку військового часу), затверджене 16 жовтня 1920 р. Головним Отаманом військ УНР С. Петлюрою.

Положення про підвищення в рангах старшин та козаків Армії Української Народної Республіки (в порядку військового часу), затверджене 16 жовтня 1920 р. Головним Отаманом військ УНР С. Петлюрою.

ЦДАВО України. Ф. 1075. Оп. 2. Спр. 58. Арк. 106 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту