Протокол [№ 2] наради Голови Ради Міністрів УД Ф. Лизогуба з представниками Кримського краєвого уряду з питання про взаємовідносини Криму і України та Головні засади з’єднання Криму з Українською Державою. 9 жовтня 1918 р.

Протокол [№ 2] наради Голови Ради Міністрів УД Ф. Лизогуба з представниками Кримського краєвого уряду з питання про взаємовідносини Криму і України та Головні засади з'єднання Криму з Українською Державою. 9 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. ф. 3808. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 45

Leave a Comment

Перейти до вмісту