Із спогадів художника Прахова Н. І. про масовий розстріл єврейського населення м. Києва. 29 вересня 1941 р.

Із спогадів художника Прахова Н. І. про масовий розстріл єврейського населення м. Києва. 29 вересня 1941 р.

ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 279, арк. 1-4

Перейти до вмісту