Протокол № 2 позачергової сесії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки дванадцятого скликання. 24 серпня 1991 р.

Протокол № 2 позачергової сесії Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки дванадцятого скликання. 24 серпня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4631. Арк. 24

Leave a Comment

Перейти до вмісту