Протокол № 1 наради Голови Ради Міністрів Української Держави Ф. Лизогуба з представниками Кримського краєвого уряду з питання про взаємовідносини Криму та України. 5 жовтня 1918 р.

Протокол № 1 наради Голови Ради Міністрів Української Держави Ф. Лизогуба з представниками Кримського краєвого уряду з питання про взаємовідносини Криму та України. 5 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3808. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 34

Leave a Comment

Перейти до вмісту