Постанова Верховної Ради Української РСР від 6 червня 1991 р. № 1165-ХІІ «Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки»

Постанова Верховної Ради Української РСР від 6 червня 1991 р. № 1165-ХІІ «Про перехід у юрисдикцію Української РСР державних підприємств і організацій союзного підпорядкування, розташованих на території республіки»

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4605. Арк. 81. Документ чинний

Перейти до вмісту