12 жовтня 2012 р.

На черговому засіданні експертно-перевірної комісії ЦДАВО України розглядались наступні питання:

1. Погодження номенклатур справ установ-фондоутворювачів

2. Схвалення та погодження описів справ постійного зберігання, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ.

3. Погодження нормативно-методичних документів з організації діловодства та архівної справи.

Перейти до вмісту