19 лютого 2021 року

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України вітає з Днем Державного Герба України!
На фото: зображення герба з справи, в якій зібрано проєкти наказів, зразки малюнків уніформи для старшин, урядовців та козаків військ УНР (квітень 1919 р. – вересень 1920 р.).
ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 4. Арк. 15