До 105-річниці проголошення Акта Соборності

«… Щоб не замовк у світі той… гідний свідомої, державної нації голос…»

До 105-ї річниці проголошення Акта Соборності

22 січня 1919 р. «здійснилися віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України». У Києві,  Універсалом Директорії Української Народної Республіки про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народною Республікою було проголошено, що «однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка». Оригінал цього Універсалу зберігається в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України і по праву є одним з найцінніших унікальних документів Національного архівного фонду України.

Запрошуємо переглянути виставку архівних документів із фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України та унікальних друкованих видань із фондів Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ, до 105-ої річниці проголошення Акта Соборності «Щоб не замовк у світі той …гідний свідомої, державної нації голос».

Серед архівних документів – свідчення складного розвитку українського національно-визвольного руху після падіння Російської й Австро-Угорської імперій, до складу яких входили українські землі; Четвертий Універсал Української Центральної Ради, 9 (22) січня 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 3866. Оп. 1. Спр. 228. Арк. 2; Ф. 1063. Оп. 2. Спр. 2. Арк. 2-6), який проголосив Українську Народну Республіку «самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу», а виконавчий орган, Генеральний Секретаріат — Радою Народних Міністрів. Ситуацію в українських землях бувшої Австро-Угорської імперії стисло характеризують Відозва Української Національної Ради до Українського народу про перейняття влади на українських землях колишньої Австро-Угорської монархії. 1 листопада 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 1) та Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії. 13 листопада 1918 р. (ЦДАВО України. Ф. 3505.  Оп. 1. Спр. 35. Арк. 169-169зв.). Прагнення українських земель до об`єднання в єдину соборну незалежну українську державу засвідчують представлені на виставці Ухвала Української Національної Ради про злуку Західноукраїнської Народної Республіки з Українською Народної Республікою. 3 січня 1919 р. (ЦДАВО України. Ф. 2192.  Оп. 2. Спр. 3. Арк.1.); Звернення президії Національної Ради і Ради Державних Секретарів Західноукраїнської Народної Республіки до Директорії Української Народної Республіки про затвердження договору про злуку. 16 січня 1919 р. (ЦДАВО України. Ф. 1429.  Оп. 1. Спр.5. Арк. 1-2) і сам Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з  Західноукраїнською Народною Республікою, 22 січня 1919 р., (ЦДАВО, ф. 1429, оп. 1, спр. 5, арк. 5). Цей документ – відповідь Директорії на Ухвалу Української Національної Ради (вищого законодавчого органу влади ЗУНР) від 3 січня 1919 р. про злуку ЗУНР з УНР, проголошену в Станіславові.

22 січня 1919 р. в Києві біля Софійського собору в присутності багатотисячної людності, духовенства, іноземних дипломатів відбувся урочистий Акт злуки, де Державний секретар Лонгин Цегельський виголосив Ухвалу та передав грамоту Голові Директорії Володимиру Винниченку. У відповідь член Директорії проф. Федір Швець обнародував Універсал Директорії Української Народної Республіки про злуку з  Західноукраїнською Народною Республікою. ЗУНР зберігала право територіальної автономії та свої органи законодавчої й виконавчої влади. Вона перейменовувалась на Західну область Української Народної Республіки (ЗОУНР). 23 січня на сесії Трудового конгресу народу України в Києві обидва документи були ратифіковані. І хоча через низку об’єктивних обставин об’єднання в одну державу не було доведене до кінця,  день 22 січня назавжди увійшов до історії українського народу як свято Соборності України.

На виставці експонуються як архівні документи, так і газети, унікальні видання із зібрань Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ, які підкреслюють розуміння важливості проголошення Акта Соборності, відзначення цієї історичної події.

Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ, до цієї виставки підготувала й долучила до експозиції Бібліографічний перелік.

Бібліографічний перелік видань, які зберігаються у фондах Державної наукової архівної бібліотеки, м. Київ

ДНАБ: Свято Державности (в річницю проголошення самостійності і соборності Української Народньої Республіки). – На чужині, 1947. – 9с.

ДНАБ: Левицький Дм. Акт 22 січня 1919/Дм. Левицький// Діло. – 1925.-22 січня. – с.1.

ДНАБ: Полонський И. Велике свято еднання й любови/ И. Полонський// Столичный Голосъ. – 1919. – 24 (11) января. – с.1.

ДНАБ: Акт злуки: Історичніі документи до обєднання українських земель// Діло. – 1924. – 23 січня. – с.1.

ДНАБ: Возсоединеніе Галиціи съ Украиной// Столичный Голосъ. – 1919. – 24 (11) января. – с.1.

ДНАБ: З’єднання українських республік// Народ. – 1919. – 20 лютого. – с.1-2.

ДНАБ: Нота народамъ міра о возсоединеніи Украины// Последнія Новости. – 1919. – 23 января. – с.3.

ДНАБ: Об’єднання України: До Світлої Директорії Української  Народньої Республіки// Робітнича Газета. – 1919. – 21 січня. – с.2.

ДНАБ: План урочистого свята об’єднання українських земель// Нова Рада. – 1919. – 21 (8) січня. – с.3.

ДНАБ: Свято зєдинення: Спомин// Діло. – 1925. – 22 січня. – с.1.

ДНАБ: Свято з’єднання Украінських Республік у Киіві// Украінська Ставка. – 1919. – 24 січня. – с.2-3.

ДНАБ: Свято оголошення злуки Українських земель// Україна. – 1919. – 24 (11) січня. – с.2.

ДНАБ: Торжество возсоединенія// Последнія Новости. – 1919. – 23 января. – с.3.

ДНАБ: Торжество объединенія Украины// Последнія Новости. – 1919. – 23 января. – с.3.

Запрошуємо до перегляду всіх, кому не байдужа історія України.

Перейти до вмісту