«УКРАЇНА – ЮНЕСКО» Виставка-кейс до 70-річчя членства України в ЮНЕСКО (UNESCO)

У 2024 році відзначається 70 років від того дня, якого Україна стала членом ЮНЕСКО – Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки i культури.

Членство України в ЮНЕСКО розпочалося з 12 травня 1954 року та від початку було орієнтоване на сприяння розширенню міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки, культури, навколишнього середовища, інформації та комунікації шляхом забезпечення її участі у програмній діяльності Організації.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України) до 70-річчя членства України в ЮНЕСКО (UNESCO) підготував онлайнову виставку до цієї важливої події.

До виставки увійшли документи архівних фондів Верховної Ради України,  Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України, Міністерства культури та туризму України та Міністерства освіти і науки України. Виставка  складається із шести  розділів, кожен із них – це кейс документів від законів України, указів Президії Верховної Ради Української РСР про ратифікацію різних конвенцій, участі України в роботі сесій Виконавчої ради ЮНЕСКО, звітів представників Міністерства культури та туризму України та Міністерства освіти і науки України у міжнародних конференціях ЮНЕСКО тощо до діяльності Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Участь нашої країни у програмній діяльності ЮНЕСКО дає змогу отримувати стипендії, гранти, обладнання, науково-технічну інформацію, консультативну допомогу та брати участь у міжнародних заходах.

5 червня 2018 р. документи ЦДАВО України, пов’язані з аварією на Чорнобильській АЕС, за рішенням ЮНЕСКО включені до Міжнародного реєстру Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу».

7 вересня 2023 р. ЦДАВО України отримав ще один сертифікат – про включення архівних документів з історії Голокосту до Міжнародного реєстру Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу».

Розділ І. Документи з фонду № 1 Верховної Ради України


Розділ ІІ. Документи з фонду № 2 Кабінету Міністрів України (Ради Міністрів Української РСР)


Розділ ІІІ. Документи з фонду № 5233 Адміністрації Президента України


Розділ ІV. Документи з фонду № 166 Міністерства освіти і науки України


Титульні аркуші та стислий зміст Інформаційних бюлетенів ЮНЕСКО за 1957 – 1967 роки


Розділ V. Питання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО


Документи Національної Комісії України у справах ЮНЕСКО


Розділ VІ. Документи з фонду 5116 Міністерства культури та туризму України


Свідоцтво про включення документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, пов’язаних з аварією на Чорнобильській АЕС, до Міжнародного реєстру Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу». 5 червня 2018 р.


Свідоцтво про включення документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, пов’язаних з історією Голокосту, до Міжнародного реєстру Програми ЮНЕСКО «Пам’ять світу». 7 вересня 2023 р.

Перейти до вмісту