14 лютого 2020 р.

Відбулося розширене засідання колегії Державної архівної служби України, у якому взяли участь директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України Олександр Буханець, заступники директора Алла Обжелян, Світлана Савлук та Наталія Маковська.

Засідання колегії було розпочато з доповіді Голови Укрдержархіву Анатолія Хромова “Про підсумки діяльності Державної архівної служби України, державних архівних установ і спеціальних установ СФД у 2019 році та їх завдання на 2020 рік”.

Під час обговорення доповіді виступили директор департаменту діловодства, формування, зберігання та обліку документів Національного архівного фонду та науково-методологічного забезпечення Укрдержархіву Ірина Дубок, директор департаменту страхового фонду документації Андрій Меленець, начальник управління міжнародного співробітництва та документального забезпечення Укрдержархіву Юлія Прилепішева, директор Державного архіву Тернопільської області Федір Полянський. Перший заступник Голови Укрдержархіву Іван Кісіль свою доповідь присвятив актуальним питанням реформування системи державних архівних установ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи. Його співдоповідачем виступила директор Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко.

Наступним тематичним блоком засідання була надважлива тема цифровізації усіх процесів архівної справи і діловодства, що посіла головне місце серед пріоритетів Укрдержархіву.
З доповіддю “Про цифровий фонд користування” виступив Голова Укрдержархіву Анатолій Хромов.

Завершилося розширене засідання колегії презентаціями програмного комплексу з інформатизації архівної справи – електронного ресурсу онлайн доступу до фондів архіву “Archium/Архіум” і нового вебсайту Укрдержархіву