15 листопада 2019 р.

На базі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України проведено науково-методичний семінар для студентів 3-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

29 жовтня 2019 р.

Організовано оглядову екскурсію архівом для студентів 1 курсу магістратури спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної та заочної форм навчання факультету менеджменту освіти та науки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова