15 листопада 2019 р.

На базі Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України проведено науково-методичний семінар для студентів 3-го курсу історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Мета семінару – ознайомлення студентів з архівно-документальною джерельною базою з історії національно-визвольної боротьби України у 1917-1921 рр.