6 жовтня 2020 р.

Директор архіву О. Буханець та заст. директора Н. Маковська знайомили з ЦДАВО України студентів історичного факультету Київського національного університету імені Т. Шевченка вперше у новому форматі інтерактивної зустрічі в рамках архівної практики. Екскурсія архівом, розповідь про діяльність установи, характеристика основних складових багатої за складом і змістом інформації джерельної бази , окремих документів розпочали цікавий і корисний діалог із студентами. Обговорення, пропозиції та бачення студентською аудиторією майбутнього архівів в контексті викликів часу видаються дуже важливими, зокрема спонукають до роздумів щодо ролі архівів як інституції в публічній історії.

Дякуємо організаторам практики – Київському національному університету імені Т. Шевченка та Укрдержархіву – за нові можливості плідної співпраці. Окрема подяка модератору зустрічі зав. кафедрою архівознавства М. Палієнко за створення творчої атмосфери та натхнення