ЦДАВО України. Ф. 3966. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 2

ЦДАВО України. Ф. 3966. Оп. 1. Спр. 34. Арк. 2

Інформація про загальний стан «Шевченкіани» у відділі рукописів Інституту української літератури Академії наук. 25 листопада 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту