ЦДАВО України. Ф. 3561. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 47

ЦДАВО України. Ф. 3561. Оп. 1. Спр. 40. Арк. 47

Зі статті професора О. П. Оглобліна «Епоха і творчість Щевченка».
15 січня 1939 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту