ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 117. Арк. 424-425. Оригінал. Рукопис. Українською та російською мовами.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 8. Спр. 117. Арк. 424-425. Оригінал. Рукопис. Українською та російською мовами.

A letter to Joseph Stalin from the worker Korney Bartko about the local authorities' abuse of his father Arkhyp Bartko - a resident of the village of Machukha in the Vinnytskyi region, who was taken away all grain and food, and then was tortured. January 20, 1931

Лист до Йосипа Сталіна від робітника Корнея Бартка про знущання представників місцевої влади над його батьком Архипом Бартком – мешканцем села Мачухи на Вінниччині, у якого забрали весь хліб і продукти харчування, а потім його катували. 20 січня 1931 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту