ЦДАВО України. Ф. 3905. Оп. 2. Спр. 128. Арк. 57

ЦДАВО України. Ф. 3905. Оп. 2. Спр. 128. Арк. 57

Рахунок касового обороту комітету Центрального союзу українського студентства в м. Празі для влаштування Шевченківського концерту. 2 квітня 1925 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту