ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 13.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 13.

Виписка з книги ухвал сільських зборів селян слободи Олексіївки Курської губернії Корочанського повіту Олексіївської волості про приєднання до України. 25 листопада 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту