Постанова Верховної Ради Української РСР № 497 Х-ІІ «Про деякі заходи по стабілізації суспільно-політичної ситуації в Кримській області», які стосуються вирішення проблем, пов’язаних з переселенням на територію Кримської області кримсько-татарського населення, підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 27 листопада 1990 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 497 Х-ІІ «Про деякі заходи по стабілізації суспільно-політичної ситуації в Кримській області», які стосуються вирішення проблем, пов'язаних з переселенням на територію Кримської області кримсько-татарського населення, підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 27 листопада 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4580. Арк. 67

Leave a Comment

Перейти до вмісту