Постанова Верховної Ради Української РСР № 1269-ХІІ «Про проект Закону про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін до Конституції (Основного Закону) Української РСР та Закону про вибори Президента Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 25 червня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 1269-ХІІ «Про проект Закону про заснування поста Президента Української РСР і внесення змін до Конституції (Основного Закону) Української РСР та Закону про вибори Президента Української РСР», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 25 червня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4606. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту