Протокол № 4, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 22 квітня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 34. Оригінал. Машинопис

Протокол № 4, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. 22 квітня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 34. Оригінал. Машинопис

ПРОТОКОЛ IV
засідання представників від українського уряду з представниками від білоруського уряду в справі усталення державних границь
дня 22 квітня 1918 року год. 1.15 дня.
Присутні:
від українського уряду: А. В. Ліхнякевич, голова комісії
М. О. Свідерський, член
Т. В. Петрівський, член
від білоруського уряду: С. О. Рак-Михайловський, член делегації
Е. М. Ладнов, консультант, член Ради Білоруської Республіки
Головує п. С. О. Рак-Михайловський.
Голова одкриває засідання і заявляє від імені білоруської делегації, що на вчорашню заяву п. Голови української комісії одповіді поки що дати не може. В їх делегації обговорюється ця справа і незабаром одповідь буде дана. Рівно ж обговорюється проєкт договору. Тепер їх делегація є в неповнім складі (один член і один консультант), то вони не є уповноважені вести переговори. Для сьогоднішнього засідання вони уповноважені зробить українській комісії слідуючу заяву:
«Лінія границі, проведена нами на однім із засідань, носила характер чисто приватних наших вступних переговорів, при чім при наміченню мінімальної границі ми повинні замітить, що Гродненщина з Брестом, Дрогичином, Більськом, Кобрином і Пружанами всіма білорусинами вважається за білоруську територію. Взагалі, оскільки нам є звісна думка громадянських білоруських кіл, полуднева границя Білорусії йде загально по границі Мінщини і Гродненщини, хиба лиш за виключенням невеликого полудневого кутка Берестейського повіту. Разом з чим в переговорах о границі для Білорусії, як рівно ж і для України принципіальне значення має усталення нормальних етнографічних границь Білорусії на сході і півночі, і тому важно і необхідно, щоби Україна всіма засобами помогла зі свого боку активній участі нашої делегації в Курську. Ми ж зі свого боку постараємося всіма засобами ускорить закінчення переговорів відносно своєї границі з Україною».

Leave a Comment

Перейти до вмісту