З постанови Другого великого збору Організації українських націоналістів. 1941 р.

З постанови Другого великого збору Організації українських націоналістів. 1941 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 63. Арк. 11.

Leave a Comment

Перейти до вмісту