Циркуляр Центральної контрольної комісії до всіх республіканських і обласних контрольних комісій щодо перевірки архівів. 19 листопада 1933 р.

Циркуляр Центральної контрольної комісії до всіх республіканських і обласних контрольних комісій щодо перевірки архівів. 19 листопада 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 59

Leave a Comment

Перейти до вмісту