ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 6. Спр. 43. Арк. 48

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 6. Спр. 43. Арк. 48

Положення щодо збереження найсуворішої військової та державної таємниць при видачі довідок, витягів та копій за документальними матеріалами державних архівів СРСР у воєнний час, затверджене начальником Головного архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, майором державної безпеки І. Нікітінським. 8 серпня 1941.

Leave a Comment

Перейти до вмісту