ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 10. Спр. 1444. Арк. 224зв. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 10. Спр. 1444. Арк. 224зв. Оригінал. Рукопис. Українською мовою.

Maria Rudenko's letter to her cousin Petro Serbin about the death of peasants from famine in the Lubenskyi county of the Obolonyanskyi district. June 29, 1932

Лист Марії Руденко до двоюрідного брата Петра Сербіна про смертність від голоду селян у Лубенській окрузі Оболонянського району. 29 червня 1932 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту