Службовий білет Симона Петлюри — члена Генерального секретаріату Української Центральної Ради.

Службовий білет Симона Петлюри — члена Генерального секретаріату Української Центральної Ради.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 4

Leave a Comment

Перейти до вмісту