Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію. 9 січня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 17 зв.

Витяг з протоколу засідання Української Центральної Ради щодо ухвалення Закону про Національно-Персональну Автономію. 9 січня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 66. Арк. 17 зв.

установами. Законодатні постанови, які видаються Національними Зборами, в межах компетенції Національного Союзу (ст. 9), належать до оголошення в загально-установленому порядку.
Ст. 5. З загальних засобів УНР та органів місцевого самоврядування одчисляється в розпорядження Національного Союзу на справи, якими завідує із сум, взагалі призначених на ці справи, певні частини, пропорціональні кількості членів даного Національного Союзу.
Ст. 6. Національний Союз установляє свій щорічний бюджет і має право оподатковувати своїх членів на підставах, установлених для загальнодержавного оподаткування; за своєю відповідальністю робити позики і приймати інші фінансові заходи для забезпечення діяльності Національного Союзу.
Ст. 7. Обсяг справ, належних до компетенції Національного Союзу і окремих його органів, як рівно і устрій установ опреділяється постановою Установчих Зборів даної нації, котрі разом з цим опреділяють і порядок змінення своїх постанов. Прийняті постанови, які торкаються обсягу компетенції Національного Союзу належать до розгляду і ствердження Установчими Зборами УНР, або її Парламенту.
Примітка: незгідності, які можуть виникати з цього приводу між Національними Установчими Зборами і Установчими Зборами УНР, або її Парламентом, розв’язуються погоджуючою комісією, котра складається з однакового числа представників від цих установ. Постанови погоджуючої комісії переходять на остаточне ствердження Установчих Зборів УНР або її Парламенту.
Ст. 8. Національні Установчі Збори утворюються із членів, обраних належними до даної нації громадянами УНР, котрим вийшло 20 років, на основі загального, без різниці полу і віри і рівного виборчого права, через безпосередні вибори і таємне голосування з приложенням принципу пропорціонального представництва.
Ст. 9. Органи Національного Союзу є органи державні. Вищим представницьким органом Національного Союзу є Національні Збори, які обираються членами Союзу на основах, зазначених у ст. 8. Вищим виконавчим органом Союзу є Національна Рада, котра обирається Національними Зборами і перед ними відповідає.
Ст. 10. Усі суперечки по питанню компетенції, які виникатимуть між органами Національного Союзу, з одного боку, та органами державного урядування, місцеве самоврядування і інших Національних Союзів, з другого

Leave a Comment

Перейти до вмісту