Лист Наркома Державного контролю Карла Ландера до Народного комісара військових справ щодо перевірки військового відомства в Україні. 31 березня 1919 р.

Лист Наркома Державного контролю Карла Ландера до Народного комісара військових справ щодо перевірки військового відомства в Україні. 31 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 3. Спр. 3. Арк. 41зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту