Протокол розгляду роботи № 25 Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР, поданої на здобуття Державної премії УРСР. Секція кібернетики, обчислювальної техніки і засобів автоматизації. (Назва роботи: «Енциклопедія кібернетики» в двох томах, видана Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії в 1973 – 74 рр.».(Один із авторів – Амосов М.) 1978 р.

Протокол розгляду роботи № 25 Комітету по Державних преміях Української РСР в галузі науки і техніки при Раді Міністрів Української РСР, поданої на здобуття Державної премії УРСР. Секція кібернетики, обчислювальної техніки і засобів автоматизації. (Назва роботи: «Енциклопедія кібернетики» в двох томах, видана Головною редакцією Української Радянської Енциклопедії в 1973 – 74 рр.».(Один із авторів – Амосов М.) 1978 р.

ЦДАВО України. Ф. 4671. Оп. 2. Спр. 553. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту