ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 12.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк. 12.

Виписка з журналу засідань Олексіївського волосного земського зібрання про відправлення уповноваженого гласного волосного земства до Києва з ухвалою сільського товариства про приєднання волості до України. 03 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту