ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2313. Арк. 97зв.

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2313. Арк. 97зв.

Лист начальника Головного архівного управління Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР, майора державної безпеки І. Нікітінського начальнику Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР, лейтенанту державної безпеки М. Шклярова щодо недоліків у роботі Управління державними архівами НКВС Української РСР. 22 вересня 1942 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту