Фонд 3505. Опис 1. Справа 35. Аркуш 169.

Фонд 3505. Опис 1. Справа 35. Аркуш 169.

Тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель бувшої Австро-угорської монархії. 13 листопада 1918 р.
ЦДАВО України. Ф. 3505. Оп. 1. Спр. 35. Арк. 169-169зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту