Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки № 987-ХІІ «Про свободу совісті та релігійні організації», підписаний Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 23 квітня 1991 р.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки № 987-ХІІ «Про свободу совісті та релігійні організації», підписаний Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 23 квітня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4604. Арк. 79

Leave a Comment

Перейти до вмісту