Список місць поховання видатних діячів літератури і мистецтва на території Української РСР, які потребують впорядкування , з відомостями про стан могили Ольги Кобилянської. 22 липня 1954 р.

Список місць поховання видатних діячів літератури і мистецтва на території Української РСР, які потребують впорядкування , з відомостями про стан могили Ольги Кобилянської. 22 липня 1954 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 8. Спр. 11407. Арк. 41

Leave a Comment

Перейти до вмісту