Копія наказу Головного Отамана військ УНР С. Петлюри та Військового міністра В. Петріва про переважне право зберігання документів у державних архівах. 6 жовтня 1919 р.

Копія наказу Головного Отамана військ УНР С. Петлюри та Військового міністра В. Петріва про переважне право зберігання документів у державних архівах. 6 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3689. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 103

Leave a Comment

Перейти до вмісту