Листівка книгарні Наукового товариства імені Шевченка у Львові до Комітету фонду ім. Є. Х. Чикаленка при Українському академічному комітеті в м. Празі (до професора А. Яковлева). 27 лютого 1930 р.

Листівка книгарні Наукового товариства імені Шевченка у Львові до Комітету фонду ім. Є. Х. Чикаленка при Українському академічному комітеті в м. Празі (до професора А. Яковлева). 27 лютого 1930 р.

ЦДАВО України. Ф. 4380. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 28

Leave a Comment

Перейти до вмісту