Лист Головного контрольно-ревізійного управління України до Першого заступника Голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю про деякі питання діяльності контрольно-ревізійної служби в Україні. 07 червня 1994 р.

Лист Головного контрольно-ревізійного управління України до Першого заступника Голови Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю про деякі питання діяльності контрольно-ревізійної служби в Україні. 07 червня 1994 р.

ЦДАВО України. Ф. 5284. Оп. 1. Спр. 13. Арк. 99

Leave a Comment

Перейти до вмісту