ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 33

ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 21. Арк. 33

Ухвала («Приговор») зборів селян Селивенського сільського товариства Лисянської волості Острогозького повіту Воронезької губернії про бажання приєднатися до України. 06 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту