ЦДАВО України. Ф. 5110. Оп.1. Спр. 807. Арк. 29

ЦДАВО України. Ф. 5110. Оп.1. Спр. 807. Арк. 29

Стаття співробітниці Інституту літератури Академії Наук Української РСР М. Грудницької «Про видання повного зібрання творів Т. Г. Шевченка, для надіслання за кордон. 1955 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту