Постанова Верховної Ради Української РСР № 885-ХІІ «Про введення в дію Закону Української РСР “Про власність», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 26 березня 1991 р.

Постанова Верховної Ради Української РСР № 885-ХІІ «Про введення в дію Закону Української РСР “Про власність», підписана Головою Верховної Ради Української РСР Л. М. Кравчуком. 26 березня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4603. Арк. 96

Leave a Comment

Перейти до вмісту