Декрет Директорії УНР про створення умов для скликання Синоду Української Православної Церкви. 7 жовтня 1919 р.

Декрет Директорії УНР про створення умов для скликання Синоду Української Православної Церкви. 7 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 4. Арк. 16 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту