Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 30

Протокол № 2, засідання представників урядів Української Народної Республіки та Білоруської Народної Республіки щодо встановлення державних кордонів. ЦДАВО України. Ф. 2592. Оп. 1. Спр. 62. Арк. 30

меж: одної на півночі, другої на півдні. Повстає питання про утворення нової невеликої країни, яка буде з одного боку адміністративно-стратегічно під владою України, а з другого боку фінансово-економічно залежного від Білорусі. Підіймати таке питання здається йому делегація Українська не уповноважена. Вона уповноважена лиш до усталення одної постійної межі.
Дискусії по цьому питанню велись довгий час, однак сторони нічого конкретного не вирішили. Засідання було зачинено і призначено слідуюче на 21 квітня о 10 годині ранку.
Голова А. Ліхнякевич
Голова Білоруської делегації О. Цвікевич
Члени М. Свідерський

Leave a Comment

Перейти до вмісту