Володимир Винниченко (1880–1951) – Голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, генеральний секретар внутрішніх справ. Фото.

Володимир Винниченко (1880–1951) – Голова Генерального Секретаріату Української Центральної Ради, генеральний секретар внутрішніх справ. Фото.

ЦДАВО України. Ф. 3964. Оп. 1. Спр. 49. Арк. 55.

Leave a Comment

Перейти до вмісту