ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2316. Арк. 22

ЦДАВО України. Ф. 14. Оп. 1. Спр. 2316. Арк. 22

Відомості щодо матеріалів Київських та Харківських центральних державних архівів, обласних архіві Української РСР, евакуйованих в місто Златоуст, надані за підписом начальника Управління державними архівами Народного комісаріату внутрішніх справ Української РСР, лейтенанта державної безпеки М. Шклярова. 4 грудня 1941 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту