ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк.11.

ЦДАВО України. Ф. 1115. Оп. 1. Спр. 47. Арк.11.

Лист Олексіївського волосного земства до Генерального секретаря внутрішніх справ про приєднання волості до Української Народної Республіки. 08 грудня 1917 р.

Leave a Comment

Перейти до вмісту