Закон України «Про державну контрольно-ревізійну­ службу в Україні». 1993 р.

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну­ службу в Україні». 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4785. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту